Neden iki siyasi meclis?

Palais du Luxembourg © SénatFransız Parlementosu iki kamaralıdır: Ulusal Meclis ve Senato. Bu meclislerin birbirinden farklı seçim sistemleri, Fransızların bütün çeşitlilikleriyle en iyi şekilde temsil edilmelerini sağlamaktadır.

Kanun tasarılarının ve tekliflerinin iki farklı meclis tarafından inceleniyor olması bu metinlerin kalitesini arttırır ve senatörlerin deneyimleri bu metinlerin daha da zenginleştirilmesine katkıda bulunur.


Senato kurumsal istikrarın teminatıdır, çünkü feshedilemez. Cumhurbaşkanının ölmesi, istifa etmesi veya herhangi bir engelinin bulunması halinde yerine Senato Başkanı bakar. Bu önemine karşın Senato’yu yeterince tanımıyor olabilirsiniz, zira yerel olarak seçilmişlerden veya Yurtdışında yaşayan Fransızlar Meclisi’nin bir üyesi olmadığınız sürece, senatörlerin seçimine katılamazsınız. Burada size bu meclisi bütünüyle keşfetmeyi öneriyoruz. Senato bünyesinde üç yüz kırk dört senatör ve kendilerine yardım eden parlemento memurları ve asistanları –toplam iki bin kişi- çalışmaktadır.